• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

  Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος βάρους ή κυβισμού

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

  Επιβατικά έως 9 θέσεις και φορτηγά έως 3500 κιλά

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

  Φορτηγά από 3501 κιλά και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

  Λεωφορεία Οχήματα

Γιατί στη σχολή οδηγών Δόσχορη;


σχολη οδηγων
σχολη οδηγων
σχολη οδηγων


Μιλάς στο κινητό, πετάς τσιγάρο; – Αφαίρεση διπλώματος
Οκτ 17, 2017
Μιλάς στο κινητό, πετάς τσιγάρο; – Αφαίρεση διπλώματος

Μιλάς στο κινητό. Πέταξες τσιγάρο. Έχασες το δίπλωμα. Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα υπάρχουν παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς που θα αντιμετωπίζονται μόνο με διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσφορά
Οκτ 17, 2017
Προσφορά

Προσφορά για τους νέους οδηγούς από την Σχολή Οδηγών Δόσχορης Κωνσταντίνος.. Μέχρι 30/11/2017 δίπλωμα κατηγορίας «Β» με 450€.. Καλέστε στο 2741083271 ή στο 6956087848 για την προσφορά..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέος ΚΟΚ. Πρόστιμα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, αύξηση ορίων ταχύτητας και ξανά εξετάσεις για κάποιους
Οκτ 17, 2017
Νέος ΚΟΚ. Πρόστιμα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, αύξηση ορίων ταχύτητας και ξανά εξετάσεις για κάποιους

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στην ΕΡΤ αποκάλυψε πως τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) θα υπολογίζονται πλέον με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Όπως είπε, το...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπογραφή Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας ΣΕΟ και ΠΕΔΑ..!
Ιούν 20, 2017
Υπογραφή Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας ΣΕΟ και ΠΕΔΑ..!

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό μας ρόλο σε σχέση με την Κοινωνία Της Κυκλοφορίας και την Οδική Ασφάλεια. Στόχος είναι, μέσα από...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές Ερωτήσεις


Έχει λήξει το δίπλωμά μου, τι χρειάζεται να κάνω;

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
+ Αίτηση εκτύπωσης
+ e-Παράβολο απώλειας των 30 €   (Οδηγίες εδώ)
+ e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €   (Οδηγίες εδώ)
+ e-Παράβολο χαρτόσημο των 9,02 €   (Οδηγίες εδώ)
+ 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
+ Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σημείωση:

Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα ανανέωσης  (βλ. ανανέωση). Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Έχω ξένη άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε., μπορώ να την μετατρέψω σε Ελληνική;

Φυσικά, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
+ e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €   (Οδηγίες εδώ)
+ 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
+ Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
+ Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
+ Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση
+ Φάκελος

Σημείωση:

Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας  Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Έχω το παλιό δίπλωμα (ροζ έντυπο), μπορώ να το αλλάξω σε νέο πλαστικής κάρτας;

Φυσικά, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

+ Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
+ Αίτηση εκτύπωσης
+ e-Παράβολο εκτύπωσης των 30
+ 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
+ Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σημείωση:

Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα ανανέωσης(βλ. ανανέωση). Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Θα ταξιδέψω σε χώρες της Ευρώπης, μπορώ να οδηγήσω με το Ελληνικό δίπλωμα που έχω;

Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά και μπορείτε να οδηγήσετε, ειδικά εάν έχετε το νέου τύπου δίπλωμα (πλαστική κάρτα), σε χώρες εκτός Ε.Ε. για να οδηγήσετε νόμιμα, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με διεθνή άδεια οδήγησης.
Διεθνής άδεια οδήγησης – International driving licence

Αν πρέπει να οδηγήσετε στο εξωτερικό

Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων, δεν ισχύει η Ελληνική (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) άδεια οδήγησης οπότε χρειάζεστε την διεθνή άδεια οδήγησης (International Drivers Permit – IDP) για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ενοικιαζόμενο. Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης αποτελεί έγγραφο συμπληρωματικό/συνοδευτικό του ισχύοντος Διπλώματος Οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά.
Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΛΠΑ απο τα κατά τόπους γραφεία της.

Προϋποθέσεις:
Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (Ελληνική / Ευρωπαϊκή).

Δικαιολογητικά:

+ Η πρωτότυπη και ισχύουσα Ελληνική / Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.
+ Το διαβατήριο ή νέου τύπου Αστυνομική ταυτότητα.
+ 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Κόστος:
Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης μπορεί να έχει μονοετή ή τριετή ισχύ, ανάλογα με τον τόπο προορισμού του ενδιαφερομένου.
Προκειμένου για την έκδοση διπλώματος μονοετούς ισχύος, το κόστος είναι 50 €, ενώ για την έκδοση διπλώματος τριετούς ισχύος, το κόστος ανέρχεται στα 90 €.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Η ΕΛΠΑ εκδίδει αυθημερόν το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει και προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που θα έρθω στη σχολή μέχρι να πάρω το δίπλωμα στα χέρια μου;

 1. + Εγγραφή στη σχολή: Φέρνεις στη σχολή – 4 φωτογραφίες διαβατηρίου – ταυτότητα -Α.Φ.Μ. – Βιβλιάριο υγείας. Σου ετοιμάζουμε κάποιες αιτήσεις και βγάζουμε φωτοτυπία της ταυτότητας. Παίρνεις αυτά τα έγγραφα και τα επικυρώνεις στην αστυνομία ή στα Κ.Ε.Π. Επισκέπτεσαι ένα παθολόγο και ένα οφθαλμίατρο και επιστρέφεις στην σχολή όλα τα έγγραφα (Η όλη διαδικασία θα πάρει το πολύ 1 ώρα).
 2. + Θεωρία: Την επόμενη μέρα ξεκινάς θεωρητικά μαθήματα. Μόλις ολοκληρώσεις τα μαθήματα δίνεις θεωρητικές εξετάσεις.
 3. + Πρακτικά: Μόλις περάσεις τις θεωρητικές εξετάσεις ξεκινάς μαθήματα οδήγησης. Όταν φτάσεις στο επιθυμητό επίπεδο δίνεις πρακτικές εξετάσεις. Εφόσον έχεις πετύχει μπορείς να παρακολουθείς από το site μας την πρόοδο εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 4. + Την άδεια οδήγησης την παραλαμβάνεις από τη σχολή. Ο χρόνος έκδοσης εξαρτάται από το Υπουργείο Μεταφορών.

Αναζητάτε Σχολή οδηγών στην Κόρινθο;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ