ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

1.

ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης ΑΜ είναι το 16ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

2.

Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α1 είναι το 18ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

3.

Α2 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α2 είναι το 20ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

4.

Α κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α είναι το 24ο έτος συμπληρωμένο.
(το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας δίπλωμα Α2 επί διετία). Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.