ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

1.

Γ1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Γ1 είναι το 18o έτος συμπληρωμένο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

2.

Γ1E κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Γ1E είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

3.

Γ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Γ είναι το 21ο ή το 18o έτος με Π.Ε.Ι. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

4.

ΓE κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα )

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης ΓE είναι το 21ο έτος ή το 18ο με Π.Ε.Ι. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.